Noga Cohen

נגה כהן, בוגרת תואר אשון בפכ”מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) באוניברסיטה העברית ומאסטרנטית להיסטוריה באותה האוניברסיטה. עובדת בשוק הפרטי. כותבת ב”הארץ” בלוג פמיניסטי בשם “ידועות בציבור” ומומחית בנושאי פמיניזם ומגדר, כולל נשים בעולם העבודה.נגה כהן, בוגרת תואר אשון בפכ”מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) באוניברסיטה העברית ומאסטרנטית להיסטוריה באותה האוניברסיטה. עובדת בשוק הפרטי. כותבת ב”הארץ” בלוג פמיניסטי בשם “ידועות בציבור” ומומחית בנושאי פמיניזם ומגדר, כולל נשים בעולם העבודה.