גיא פדה

יו"ר הועד המנהל וממקימי המכללה. עמית הוראה באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת הפתוחה. מלמד במכינה הקדם-צבאית ע"ש יצחק רבין, ומרצה בנושאי מדיניות חברתית-כלכלית בארץ ובעולם ויחסי מרכז-פריפריה. מעורכי הספר "עיר ומדינה בישראל: שלטון מקומי לקראת העשור השביעי".