דוד גולן

יועץ תקשורתי לגופים חברתיים ודובר איגוד- מרצה בנושאים: דימוי הרווחה בתקשורת, המגבלות של עובדים סוציאליים לחשוף את עבודתם מול האתיקה שמקשה על כך, השימוש בתקשורת ככלי להובלת ויצירת שינוי חברתי.