פרופ' דני גוטוויין

פרופסור חבר בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, ממקימי המכללה ומחשובי ההוגים החברתיים בישראל. עוסק בהיבטים שונים של תהליכי הפרטה בישראל ובחלופות למדיניות החברתית-כלכלית.