ד"ר אפרים דוידי

ממקימי המכללה. מלמד במחלקות לעבודה סוציאלית ולפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב והיסטוריה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל-אביב. מומחה בגלובליזציה, החברה הישראלית ותנועות חברתיות.