ד"ר רוני סטריאר

מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה למדעי הרווחה באוניברסיטת חיפה.
מתמחה בנושאי עוני, הדרה חברתית ותחום לימודי קהילה.