ד"ר שחר דולב

מנהל המחקר בפורום הישראלי לאנרגיה, עמותה העוסקת בקידום האינטרס הציבורי בתחום משק האנרגיה בישראל, כמו כן הוא חבר בוועד המנהל של העמותה לכלכלה בת קיימא. מומחה במדיניות אנרגיה וכלכלה בת קיימא.