הקמת קואופרטיבים

על מה התכנית?

קואופרטיבים הם מיזמים עסקיים בבעלות משותפת ובניהול דמוקרטי של חבריהם, אשר פועלים בזירה הכלכלית במטרה להעמיק את הצדק החברתי והרווחה הכלכלית. בשנים האחרונות זינק מספר הקואופרטיבים בישראל, כאשר יותר ויותר קבוצות ברחבי הארץ רואות במודל הקואופרטיבי דרך מועילה להיאבק ביוקר המחיה, לחדש את המרקם החברתי-קהילתי ולקיים מקומות עובדה הוגנים וסולידרים התורמים לביזור השליטה בשוק. מטרת התכנית להקמת קואופרטיבים היא הכשרת פעילים ופעילות להקמה, ניהול ופיתוח קואופרטיבים בתחומים שונים.

למי מתאים?

יזמים עסקיים וקבוצות מקומיות המתעניינים בהקמת קואופרטיב ובהצטרפות ליוזמות קיימות.

מה כולל?

החלק הראשון עוסק בהיכרות עם תחום הקואופרציה בישראל ובעולם והעקרונות והערכים העומדים מאחורי רעיון הקואופרטיב. החלק השני מקנה ידע מעשי על המודל הקואופרטיבי ועל הדרכים לקדמו בשטח, והוא כולל מפגשים עם יזמים וסיפורי הצלחה.

נושאי התכנית

ממחאה לפעולה: קואופרטיב כמנוף לעשייה ושינוי כלכלי חברתי
היסטוריה וזהות: התנועה הקואופרטיבית בעולם ועקרונותיה
הקואופרטיב בישראל: עבר והווה
המבנה העסקי הקואופרטיבי בסקטורים שונים: קואופרטיב צרכני וקואופרטיב יצרני
חבר הקואופרטיב ומבנה דמוקרטי: שיתוף, ניהול וקבלת החלטות
חוקי הקואופרציה בישראל ורישום קואופרטיבים
ניו מדיה וכלים חדשניים לשירות הקואופרטיב
שטח: מפגש עם מקימי וחברי קואופרטיבים

איך הולך?

התוכנית מורכבת מקורס בן 8-12 מפגשים הכולל ידע תיאורטי וסדנאות יישומיות, וכן ליווי המיזמים של משתתפים. התכנית המוצגת הינה מתווה בסיסי אשר ניתן לשנותו ולהתאימו למאפייניהם הייחודיים של הקבוצה.
קורסים בתכנית שהתקיימו בעבר

קואופרטיבים. ירושלים. 2013

קואופרטיבים. ירושלים. 2013 by Dice_Marketing


קואופרטיבים חיפה. 2012

קואופרטיבים חיפה. 2012 by Dice_Marketing


קורס קואופרטיבים-משגב

קורס קואופרטיבים-משגב by Dice_Marketing