פעילות מוניציפלית

על מה התכנית?
התחום המוניציפאלי זוכה להתעניינות רבה מאז המחאה החברתית בקיץ 2011. במקביל לתהליכי הפרטה, קיצוץ בתקציבים חברתיים וצמצום אחריות המדינה על אזרחיה, גדלו בהדרגה סמכויותיו של השלטון המקומי. בהתאם לכך, חלק ניכר מהמדיניות בנושאי חינוך, רווחה, סביבה ודיור נקבע כיום ברמה המוניציפאלית, מה שמגדיל את היכולת של קבוצות תושבים להשפיע ולשנות. התוכנית המוניציפלית של המכללה מעניקה לקבוצות מגוונות מרחבי הארץ את הידע, הכלים והליווי להתארגן ולקדם פעילות מקומית וקהילתית המבקשת להשפיע על תחומי חיים שונים ביישוב ולחולל שינוי. התוכנית מועברת על-ידי צוות מיומן ומקצועי של אנשי אקדמיה, אנשי ממשל ומארגנים חברתיים העומדים מאחורי שורה ארוכה של התארגנויות מקומיות.
למי מתאים?
התכנית מיועדת לקבוצות מקומיות מרחבי הארץ, בהן כאלו שהתארגנו בבחירות המוניציפליות האחרונות, הנמצאות בתהליכי גיבוש והתארגנות והזקוקות להכשרה עיונית ומעשית בסוגיות כלכליות-חברתיות מקומיות, קהילתיות וארציות על מנת ליצר השפעה ולקדם פעילוות. ועדי שכונות, תנועות מקומיות, קהילות עירוניות ועוד.
מה כולל?
היכרות עם המציאות והמדיניות הכלכלית-חברתית הרחבה בישראל וסוגים שונים של מדיניות חברתית והצורות שהם באים לידי ביטוי במישור המקומיהיכרות עם מבנה השלטון המקומי; יחסי שלטון מקומי – שלטון מרכזי; ותקציב עירוניהיכרות עם סוגיות חברתיות מרכזיות בהקשר מקומי – חינוך, רווחה, דיור, תכנון, בהתאמה לצרכים ולסוגיות הרלבנטיות ליישוב הספציפי בו מתקיים הקורסכיוונים לשינוי חברתי בדגש קהילתי ומוניציפאלי ודרכים לגיבוש התארגנויות מקומיות. היכרות עם קבוצות ותנועת הפועלות במרחב המוניציפאלי ומחוללות שינוינושאי התכניתמדיניות חברתית-כלכלית בישראלמבנה השלטון המקומייחסי השלטון המקומי והשלטון המרכזימבוא לתקציב עירוניסדנת קריאה בתקציב העירוני המקומימערכת החינוך המקומית ודרכי השפעה על החינוךתכנון עירוני, דיור בר השגה ודיור ציבורי ברמת המדינה וברמה היישוביתסוגיות מקומיות – משתנה לפי היישוב והקבוצה (רווחה, בריאות, זיהום סביבתי וכד')התארגנות קהילתית לשינוי חברתי ופרקטיקות של שינוי חברתי ברמה המקומי
איך הולך?
התכנית מורכבת מ-10-15 מפגשים המשלבים הרצאות, סדנאות ומפגשים עם מובילי שינוי במישור המוניציפלי. התכנית יכולה לכלול עבודה עם קבוצה לאורך שנת פעילות, בהתאם לצרכים ולמטרות. התכנית המוצגת הינה מתווה בסיסי אשר ניתן לשנותו ולהתאימו למאפייניהם הייחודיים של הקבוצה או הארגון. חלק מהנושאים בקורס יועברו בשיתוף מרכז אדווה, הפועלים רבות בתחום המוניציפלי.