רווחה ומדיניות חברתית

על מה התכנית

מקצוע העבודה הסוציאלית מדגיש את המחויבות הערכית, האתית והמעשית של העובדת הסוציאלית למימוש זכויות אדם ולקידום נגישות של כל בני האדם בחברה לזכויות חברתיות. מעורבות העבודה הסוציאלית בעיצוב המדיניות החברתית הינה חלק מרכזי בדרך להגשמת זכויות חברתיות ולמימושן. מכאן, שעל העובדת הסוציאלית, כסוכנת פעילה לשינוי חברתי, לפעול למען קידום צדק חברתי, מימוש זכויות אדם והעצמת קבוצות חברתיות מוחלשות. מטרת התוכנית לרווחה ומדיניות חברתית היא לספק מענה לצורך של אנשי ונשות מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית לעסוק בפרקטיקת מדיניות ולעצב מדיניות, על מנת לקדם שינוי חברתי. המפגשים בתכנית כוללים מתן ידע תיאורטי וסדנאות יישומיות, וכן ליווי העשייה המקצועית לשינוי והשפעה על מדיניות חברתית של העובדות הסוציאליות בשטח.

למי מתאים?

אנשי ונשות מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית- עובדות קהילתיות, סטודנטים לעבודה סוציאלית, מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות ועוד

מה כולל?

נושאי התוכנית

על כלכלה ואידיאולוגיה- הקשר בין כלכלה, חברה וערכים בתהליכי קבלת החלטות.
פרקטיקת מדיניות כמסגרת לעבודתן של העובדות הסוציאליות.
אסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני
שיח זכויות, תהליכי שינוי חברתי וחקיקה בישראל.
הפוליטיקה של התקצוב והתקציב ככלי לשינוי חברתי.
סיפור המאבק בתוכנית ויסקונסין- שינוי מדיניות ושותפות בין מגזרים.
דיור ציבורי- רקע של מדיניות הדיור בארץ, פעילות בהקשר לדיור ציבורי וחקיקה.
תהליכים של שיתוף ציבור במדיניות הרווחה ובמסגרת השלטון המקומי
תהליכים של התחדשות עירונית לעובדות סוציאליות קהילתיות ולמנהלי מחלקות


איך הולך?

8-12 מפגשים הכוללים הרצאות וסדנאות. כל מפגש מחולק להרצאה ודיון. החלק הראשון של ההרצאה כולל מושגים ובסיס תיאורטי תוך התייחסות לתהליכי עיצוב מדיניות והקשרים היסטוריים. החלק השני מוקדש לדיון, עיבוד וניתוח של הסוגיות החברתיות הנוגעות לעבודתן היומיומית של העובדות הסוציאליות. בכל מפגש יתורגמו התיאוריות לחשיבה מעשית. בסיום תוכנית הכשרה תתקיים חשיבה לגבי יוזמות והתארגנויות שיופקו ממנה.
התכנית המוצגת כאן הינה מתווה בסיסי אשר ניתן לשנותו ולהתאימו למאפייניהם הייחודיים של הקבוצה.