חברה וכלכלה בגובה העיניים

על מה התכנית?
המדיניות החברתית-כלכלית בישראל משפיעה עמוקות על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. למרות זאת, רובנו מרגישים שאין באפשרותנו לשנות אותה או אפילו להבין אותה. התכנית לחברה וכלכלה בגובה העיניים מעניקה מושג יסוד בחברה וכלכלה וידע חיוני על המדיניות החברתית-כלכלית בישראל תוך פריסת האפשרויות החלופות בה והתמקדות בתחומי מדיניות שונים: שוק העבודה ומערכת המס, חינוך, בריאות ורווחה, המגזר הציבורי והשוק החופשי ועוד.
למי מתאים?
התכנית מיועדת לכל קבוצה שמעוניינת ללמוד, להבין ולשנות. פעילים מוניציפליים ומכינות קדם צבאיות, מקומות עבודה ומסגרות של שנות שירות ושירות לאומי, סטודנטים ותלמידי תיכון.
מה כולל?
מבנה התכנית: החלק הראשון יציג בפני המשתתפים את הסוגיות המרכזיות בשיח הכלכלי בישראל ובעולם. נבחן בכלים ביקורתיים את המדיניות השלטת בישראל ואת התיאוריות והערכים שעומדים בבסיסן. בחלק השני נבחן לעומק נושאים מרכזיים במדיניות החברתית-כלכלית בישראל, תוך התייחסות לנושאים הבאים- אי שוויון והפרטה, חינוך, בריאות, דיור ורווחה, שוק העבודה, מגדר ועוד. החלק השלישי יציג אלטרנטיבות למדיניות החברתית-כלכלית בישראל, ובדרכים ובכלים לשינוי. נושאי התכנית

  • מושגי יסוד בחברה וכלכלה
  • מגמות במדיניות החברתית-כלכלית בישראל
  • אי שיוויון ועוני בישראל
  • תהליכי הפרטה בישראלשוויון ובחירה בשירותים החברתיים- חינוך, בריאות ורווחה
  • משבר הדיור
  • תקציב המדינה וחוק ההסדרים
  • פנסיה ושוק ההון
  • השירות הציבורי
  • צדק חלוקתי

איך הולך?
התכנית גמישה מבחינת מספר מפגשים ואורך ה קורס, וניתן להתאימה למאפיינים הייחודיים של הקבוצה או הארגון