חנין מג'אדלה

פעילה חברתית ודוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. מתנדבת בתחומים ובמוסדות שונים לתועלת הציבור הרחב, בין היתר בקידום מעמד האישה, בריאות נשים ותחומים הקשורים לאוכלוסייה הערבית בישראל. מתמחה בתחומים מזרח ירושלים ונשים בחברה הערבית, כמו כן עוסקת בנושא התנדבות.