יאיר אלברטון

מנכ"ל עמותת קהילה וחבר קיבוץ תמוז, בית שמש.
עוסק בבינוי קהילתי, קהילה בעיר ופיתוח כלכלי, מעורבות חברתית של חברי קיבוצים ולמידה מכוונת פרויקטים בתיכונים ומכינות קדם צבאיות