יובל אופק שני

ממקימי האגודה השיתופית לניהול הון בע"מ "אופק", יוזמת הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל וחבר בהנהלת האגודה. ממקימי פורום סטודנטים לכלכלה בחיפה, הפועל בליווי המכללה. מומחה למדיניות חברתית-כלכלית וקואופרטיבים.