מאמרי דעה וראיונות של אנשי המכללה

סיפור קצר על הפרטה והדתה
מאמרו של רמי הוד במדור הדיעות בהארץ, ספטמבר 2017