מוריה אבנימלך

מרצה לכלכלה ולמדיניות חברתית במסלול האקדמי המכללה למנהל, מתמחה בתחומי כלכלה וחברה, ומחברת הספרים רווחה מתקתקת, הכלכלה והפוליטיקה של הרווחה בישראל ואוצר-נעלם, הפנסיה כמנוף כלכלי.