מיכל צ'רנוביצקי

מובילת תנועת עיר ואם באלעד. פעילה חברתית ופוליטית בקהילה החרדית ובחברה הכללית. עובדת הייטק. נשואה ואם לשלושה.