סקר של המכללה החברתית-כלכלית: 70% מהציבור הישראלי מזדהים עם השקפה כלכלית סוציאל-דמוקרטית.

רק 24% מזדהים עם השקפה קפיטליסטית. סקר שערך מכון המחקר "מדגם" עבור כנס אחד במאי של המכללה , חושף את עמדותיו החברתיות-כלכליות של הציבור הישראלי ואת השינוי העמוק שחל בהן בשנים האחרונות

סקר שערך מכון המחקר "מדגם" עבור כנס האחד במאי של המכללה החברתית-כלכלית, ממחיש את השינוי העמוק שחל בשנים האחרונות בדעת הקהל בישראל בנושאי כלכלה וחברה. לפי הסקר, שנערך בקרב 501 אנשים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, 89% מהציבור רואים בגל התאגדויות העובדים במשק צעד חיובי או חיובי מאוד. 75% מהציבור חושבים שהתאגדויות עובדים מצמצות פערים חברתיים ורק 19% סבורים שהן אינן עושות זאת. תוצאות אלה חוצות את מצביעי כל המפלגות עם הבדלים זעומים בין המחנות הפוליטיים השונים.126572_infographics_794x5952126572_infographics_794x5953

עוד עולה מהסקר כי 84% מהציבור סבורים שהמסים שמשלמים בעלי ההון בישראל הם נמוכים מדי וכי יש לעלות אותם. גם כאן לא נרשמו פערים משמעותיים בין מצביעי המפלגות השונות. 126572_infographics_794x5954


שתי שאלות בסקר התייחסו לתהליך ההפרטה של משאבי טבע, חברות ממשלתיות ושירותים חברתיים שמתרחש בישראל בעשורים האחרונים. 39% מהציבור סבורים שתהליך זה פגע במצב החברתי-כלכלי, לעומת 29% שסבורים שהוא שיפר את המצב ו- 20% שהשיבו כי לתהליך זה לא הייתה השפעה לכאן או לכאן. כאשר נשאל הציבור האם הוא תומך בהשבת משאבי טבע שהופרטו (ים המלח, גז, מים) לבעלות המדינה, הצעה שאינה נמצאת כרגע על סדר היום הציבורי והממשלתי, לא פחות מ- 69% השיבו בחיוב ורק 19% התנגדו. תוצאות אלה הינן דרמטיות ומצביעות על התנגדות נחרצת מצד הציבור להפרטת משאבי טבע, לצד תמיכה בהשבת האחריות למדינה. 
126572_infographics_794x5955

שאלה מרכזית בסקר ביקשה לבדוק כיצד הציבור הישראלי מגדיר את השקפת עולמו החברתית-כלכלית. לפי התוצאות, לא פחות מ-70% מהציבור מזדהים יותר עם השקפה סוציאל-דמוקרטית, גם כאשר נאמר להם כי מימוש השקפה זו כרוכה בתשלום של יותר מסים תמורת יותר שירותים חברתיים. לעומת זאת, רק 24% מהציבור מחזיק בהשקפה קפיטליסטית. אמנם על-פי כל סקר שנעשה בעבר השקפתו הכלכלית של הציבור הישראלי תמיד נטתה לכיוון סוציאל-דמוקרטי, אך השוואת נתונים אלה לסקר המקיף האחרון בנושא (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014) מצביעה על תזוזה ממשית בדעת הקהל בישראל.

126572_infographics_794x5956

 

על שינוי זה מעיד גם הציבור הישראלי עצמו. למעלה מרבע מהנשאלים העידו כי שינוי את עמדותיהם החברתיות-כלכליות בשנים האחרונות לכיוון יותר סוציאל-דמוקרטי. 10% יותר מאלה ששינו את השקפתם לכיוון ההפוך.
126572_infographics_794x5958

 

פילוח השקפותיו החברתיות-כלכליות של הציבור על-פי הצבעה בבחירות האחרונות לכנסת אינו מעיד על הבדלים דרמטים בין המפלגות והמחנות השונים. אמנם בקרב מצביעי מפלגות השמאל קיימת תמיכה רבה יותר בהשקפת עולם סוציאל-דמוקרטית, אך בנוסף להם לא פחות משני שליש ממצביעי הליכוד מזדהים יותר עם גישה זו, וכך גם 75% ממצביעי מפלגות המרכז- יש עתיד וכולנו. המפלגה היחידה בה נרשמה תמיה גבוהה יותר בהשקפת עולם קפיטליסטית היא יהדות התורה, אך גם תמיכה זו הקיפה פחות ממחצית מהנשאלים. גם אם נצא מנקודת הנחה שרוב הציבור בישראל, כמו בכל מדינה, אינו בקיא בעקרונות המרכזיים של שתי השקפות העולם וכי עצם ההנגדה בין שתיהן לא משקפת את המציאות שבה תמיד קיים שילוב בין כלכלת שוק ומדינת רווחה, העובדה כי כלל הציבור הישראלי, מימין ומשמאל, מזדה יותר עם ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית מאשר עם ההשקפה הקפיטליסטית, מלמדת על נטייה אידיאולוגית וערכית ברורה וחד משמעית.126572_infographics_794x5957

אולם, כאשר נשאל הציבור איזו ממשלה תקדם טוב יותר צדק חברתי התשובה המתקבלת מראה כי השינוי בעמדות והתזוזה לכיוון הסוציאל-דמוקרטי בדעת הקהל אינם מתורגמים עדיין לשינוי בדפוסי ההצבעה. כך, 43% סבורים שממשלת ימין ומרכז-ימין תוכל לקדם טוב יותר צדק חברתי וכשליש סבורים שממשלת שמאל/מרכז-שמאל תעשה זאת. פער זה משקף את הפער הנוכחי בין הגושים הפוליטים בישראל.126572_infographics_794x5959

הפער הברור בין עמדות פוליטיות לבין הצבעה לא מאפיין כמובן רק את הנושא החברתי-כלכלי אלא גם את הנושא המדיני (בו רוב הציבור ממשיך לתמוך בפתרון שתי המדינות) והאזרחי (בו רוב הציבור תומך בנישואים אזרחיים), אך הוא בהחלט מעלה שאלות חשובות.
רמי הוד, מנכ"ל המכללה החברתית כלכלית אומר בהתייחס לסקר כי "עובדה אחת ברורה עולה מהנתונים. הציבור הישראלי זז בשנים האחרונות שמאלה מבחינה חברתית-כלכלית ומאמץ עמדות סוציאל-דמוקרטיות מובהקות. רעיונות שבעבר היו בשולי השיח הציבורי כמו התנגדות לתהליך ההפרטה של משאבי טבע, חיזוק העבודה המאורגנת ומערכת מיסוי צודקת יותר, כבר אינם מאיימים על הציבור, אלא בדיוק ההיפך. הסקר מראה שהציבור מתנער מהתפיסה שעושרם של בעלי ההון יחלחל כלפי מטה, לעבר מעמד הביניים והשכבות החלשות, ומזדהה הרבה יותר עם השקפת עולם סוציאל-דמוקרטית מאשר עם השקפה קפיטליסטית, גם במחיר של לשלם יותר מסים. עמדות אלו חוצות את מצביעי כלל המפלגות בישראל, לרבות מצביעי ליכוד שרק שליש ממנו מגדיר את עצמו קפיטליסט, לעומת שני שליש כסוציאל דמוקרט. נתוני הסקר מדגימים כי בישראל מתקיים מהפך שקט אך משמעותי בדעת הקהל בנושאי חברה וכלכלה, וכי למהפך זה אין עדיין תרגום פוליטי"

צפו בראיון עם רמי הוד על תוצאות הסקר ובניתוח תוצאות הסקר ומשמעותן בדברים שנאמרו בכנס.