עו"ס ברברה אפשטיין

מלמדת ומרכזת הכשרה מקצועית קהילתית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, פעילה חברתית, עוסקת בדיור ציבורי, התגייסות הקהילה לסינגור ושינוי , עוני והדרה, תהליכי העצמה וכיצד יוצרים קבוצת פעילים ושומרים על חיבור לשטח.