פרופ' ג'וני גל

דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר הוועדה למלחמה בעוני. עוסק בפרקטיקת מדיניות ועבודה סוציאלית, ביטחון סוציאלי בישראל, התפתחות מדינת הרווחה בישראל ופרספקטיבה בינלאומית על מדיניות רווחה.