פרופ' נדב דוידוביץ'

יו"ר המרכז לחקר מדיניות בריאות בנגב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון. מומחה למדיניות בריאות ותהליכי הפרטה.