צפרא דוויק

יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים בישראל, עובדת סוציאלית בכירה. עוסקת בתפקידו של איגוד מקצועי בהשפעה על הפרופסיה ועל האקלים החברתי בו הוא פועל.