קבוצות לומדות לשנות

קבוצות לומדות לשנות אנו מאמינים כי הדרך לשינוי חברתי בישראל עוברת ביצירת קבוצות אזרחיות מעורבות ומשפיעות הפועלות למימוש עקרונות של שוויון וצדק חברתי בזירות שונות. לכן, לב ליבה של פעילות המכללה היא עבודת שטח ממושכת ועמוקה עם קבוצות שונות ברחבי הארץ הלומדות במסגרתה ומגבשות בעזרת הידע, ההכשרה והליווי שהן מקבלות התארגנויות בקהילה וביישוב, בשוק העבודה ובמערכות החינוך והרווחה, באקדמיה ובשכונה. אלו חלק מהקבוצות שלומדות אצלנו עכשיו: