ד"ר שרית בן שמחון-פלג

ד"ר שרית בן שמחון-פלג היא חוקרת ומפתחת תכניות בתחום הממשל ביחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת במכון ון ליר שבירושלים, ויועצת בכירה להובלת תהליכים בין מגזריים. בנוסף, היא מובילה תהליכי פיתוח של פרוייקטים חדשים במרכז להעצמת האזרח. שרית הייתה אחראית מדידה והערכה ביד הנדיב בין 2014-2016, המנהלת האקדמית וראש תחום המשילות בבית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל אביב בין 2007-2014, ומנהלת אקדמית של תכנית "ממשק" ליישום מדע בממשל. שרית היא ממייסדי מכון החשיבה "שחרית", וחברה לשעבר בוועדת המענקים בתחום הצדק החברתי של הקרן החדשה לישראל. בנוסף לחברותה בוועד המנהל של המכללה החברתית-כלכלית, היא חברה בוועדה האקדמית של קרן שלם (העוסקת בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית- התפתחותית).

לשרית תואר ראשון במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה. עבודת הדוקטור שלה עוסקת בשאלת הצידוק של זכויות אדם אוניברסליות בעולם רב-תרבותי. נשואה לערן , אמא לאריאל ולטל.