(Hebrew) הסתיים הפסטיבל השביעי לסרטי פועלים של המכללה החברתית-כלכלית

(Hebrew) 1500 משתתפים בסינמטק חיפה צפו בסרטים העוסקים במצבם של עובדים במאה ה-21. ח”כ שלי יחימוביץ’, אלדד יניב, פרופ’ יוסי יונה וד”ר עמי וטורי הרצו בפסטיבל.