You want private health services? Take a good look at Hadassah first

Article by Rami Hod, Sea’s Executive Director

מנכ”ל המכללה, רמי הוד, על מה שועדת גרמן צריכה ללמוד ממשבר בית החולים הדסה.פורסם בהארץ, 09.02.2014″ערב טוב יאיר, זאת יעל. המשבר בהדסה מדיר שינה מעיני. אני יודעת שהמלצות הועדה בראשותי על החלת שר”פ בבתי החולים הציבוריים אמורה להצטרף לרשימת ההישגים שהבאנו למעמד הביניים. שזו הדרך שלנו לאפשר לו טיפול טוב יותר מבלי להגדיל את התקציב. אבל בפוליטיקה החדשה צריך לומר את האמת: אם מוסד שמגלגל 250 מיליון שקל משר”פ ו-78 מיליון מתיירות רפואית עומד לקרוס, כנראה שהשוק לא יודע לנהל את עצמו. אם השר”פ מאפשר ביצוע של ניתוחים פרטיים בבוקר, על חשבון זמן ציבורי, ומעוות את מערכת השכר, כנראה שפיקוח לא יעבוד. לכן, אני סבורה שאנו צריכים לשנות כיוון. לא אשא על מצפוני שבתקופת כהונתי יונהג שר”פ, שזמן ההמתנה של אלו שאינם משלמים יהיה פי 13.5 מאלו שמשלמים, כמו בהדסה. לכן, אני מתכוונת לכנס את הוועדה שבראשותי ולהוריד את אופציית השר”פ מעל שולחנה. את מערכת הבריאות נתקן על-ידי השקעה ממשלתית ברפואה הציבורית ויצירת חיץ בינה לבין הפרטית”.שיחה כזאת בין שרת הבריאות לשר האוצר לא התקיימה במוצ”ש, לאחר שהמדינה החליטה להזרים 50 מיליון שקלים להדסה. היא לא התקיימה משום שעל אף שהמסקנות מהמשבר בהדסה ברורות כמו גם דעות המומחים המתריעות מפני ההשלכות ההרסניות של השר”פ, ההחלטה הצפויה של ועדת גרמן על שר”פ – מרוכך, מפוקח, זה בכל מקרה טיפול רפואי תמורת כסף פרטי – היא החלטה פוליטית. השר”פ הוא פתרון שנרקח במיוחד עבור מעמד הביניים. העניים יסבלו ממנו, העשירים כבר מזמן במערכת הפרטית, ורק מעמד הביניים נמצא בין הפטיש לסדן, בין ההזדקקות שלו כמעמד נשחק למערכת ציבורית חינמית ואיכותית לבין רצונו להשתמש במעט הכסף שעוד נותר לו כדי לא לחכות בתור חודשים כמו העניים.תפקידו הפוליטי של השר”פ הוא ליישב את הסתירה בין הבטחת הממשלה לשפר את חייו של מעמד הביניים לבין המשך מדיניותה השוחקת אותו, כמו למשל ההחלטה לשנות את הכלל הפיסיקלי ובכך לגרוע בשנת 2015 שישה מיליארד שקלים מההוצאה הציבורית, מה שמבטיח את המשך שחיקת תקציב הבריאות. מצב זה, בו מחריף הפער בין ציפיותיו של מעמד הביניים לבין מה שהוא מקבל מהמדינה, גרם בקיץ 2011 למאות אלפי הורים לדרוש חינוך חינם מגיל 3 – ולנצח.תסריט דומה יכול לחזור על עצמו בתחום הבריאות. אל מול האפשרות של שיקום הרפואה הציבורית, תציע ועדת גרמן למעמד הביניים עיסקה: האפשרות לבחור רופא בתשלום בבתי החולים הציבוריים תסלול עבורו נתיב פרטי-ציבורי זול יותר מאשר זה שקיים באסותא, ובתמורה הוא יישאר אדיש לשחיקת תקציב הבריאות ולהרס המערכת הציבורית. אלו, כך אומרת לו הממשלה באמצעות השר”פ, הם הבעיות של העניים. עיסקה אפילה זו תגרום לתסריט ידוע מראש: גובה הביטוח המשלים שנאלץ מעמד הביניים לשלם יוכפל, הוצאותיו על בריאות ינסקו, וההכנסה הפנויה שלו תרד. תחושת החופש להשתדרג באמצעות תשלום נוסף תתברר עם הזמן כאשליה ממכרת, בדיוק כפי שקורה במערכת החינוך, בשוק הפנסיה המופרט, ובשוק העבודה עם הפגיעה בעבודה המאורגנת.בשלוש הזירות הללו מעמד הביניים ראה בהפרטה דרך לשדרוג מעמדו ולשחרור כבליו מהמדינה, ושלושתן חוללו את התהליך שהפך אותו למעמד שחוק ועני יותר. נותרו עוד כמה שבועות עד שועדת גרמן תקבל את החלטותיה. בזמן זה יכול עדיין מעמד הביניים להתעורר. עליו ללמוד את הלקח משני עשורים של הפרטה ששחקו את בטחונו החברתי ודחקו אותו לשולי העוני. אם אלו אינם מספיקים, מופיעים המחדלים בהדסה ומוכיחים מה קורה כששירות רפואי הופך לסחורה.על מעמד הביניים לראות בכוונה להנהיג שר”פ מתקפה על המעוז האחרון של מדינת הרווחה ולסרב לעסקה המסוכנת שמציעה לו הממשלה. מזור למצוקותיו אינו מצוי בפתרונות סקטוריאליים המבוססים על כסף שכבר אין לו, אלא בשינוי המדיניות הממשלתית מהפרטת מערכת הבריאות להלאמה שלה. הכותב הוא מנכ”ל המכללה החברתית-כלכליתArticle by Rami Hod, Sea’s Executive Director

Originally published in Haaretz, 9.2.2014

“Good evening Finance Minister Yair Lapid, it’s Health Minister Yael German. I haven’t slept a wink since the Hadassah crisis broke out. I know my committee’s recommendations regarding the introduction of Private Medical Services (PMS) in public hospitals were meant to be part of the success we registered for the middle class – our way to give it better care without increasing the budget. But now we are in the era of ‘new politics’, and the truth must be told: If an institution which rakes in 250 million shekels (~$71 million) from private medical services and 78 million (~$21 million) from medical tourism is financially buckling over, then apparently the market can’t run itself.

“If PMS allows privately-funded operations to take up public time in the hospital during the morning hours, all the while distorting the wage system, regulation won’t work. Therefore, I think we must change course. My conscience will not allow PMS to be enacted on my watch, so that waiting times for non-paying patients will be 13.5 fold that of paying patients, like is the case in Hadassah. Therefore, I intend to convene the committee I head and put forth a motion to reject the PMS bid. The ailing health system will thus be fixed by State investment in public medical services and by make sure it is kept segregated from the private health system.”

This fictional conversation between Health Minister Yael German and Finance Minister Yair Lapid didn’t take place after the State decided to divert some 50 million shekels to Hadassah on Saturday. The clear conclusion from the Hadassah crisis is clear, and echoes those foreseen by experts who warned against the destructive repercussions of PMS. But the bottom line is that the German Committee’s expected decision over PMS – the watered down, reduced and regulated version, is still medical care in return private funds, and is thus a political decision. The PMS was a solution custom made for the middle class. The poor will suffer from it, the rich are already paying for medical care, and only the middle class is footing the bill – stuck between a rock and a hard place, between the erosion of its financial status – which leads to a need in free public healthcare – and its desire to use what little money it has to avoid the months-long queue the poor are forced to endure.

The political role of PMS is to solve the contradiction between the current government’s promise to improve quality of living for its middle class voters, and the attempt to to maintain the policy which erodes it – like the decision to change fiscal rules and reduce public spending for 2015 by six billion shekels (~$1.6 billion), ensuring the continued dilution of the health budget. The growing rift between the middle class’ expectations and what it actually gets from the State led hundreds of thousands of parents in the summer of 2011 to demand free education from the age of three – and actually get it in a landmark concession from the government. This scenario may repeat itself in the health system. Facing the possibility of rehabilitating the public health system, the German Committee will offer the middle class a compromise: choose a doctor for a fee at public hospitals, through a cheaper private-public package, and in return, the middle class will remain indifferent to the erosion of the health budget. The ramifications of the destruction of the public health system, the government tells the middle class with the help of the PMS, are the poor’s problem.

The shady deal will bring about a well-known scenario: The supplementary insurance cost the middle class is already paying will be double, its health expenditures will shoot through the roof, and its liquid income will plummet. The freedom to upgrade your health service package for an additional fee will eventually be exposed as an addictive illusion, the same as was in the case of education system, the privatization of pension funds, the assault on organized labor in the labor market. In these three fields the middle class viewed privatizations as a way of upgrading their status and removing the shackles binding them to the State, but these only eroded their status and impoverished them even more.

There are still a few weeks before the German Committee has makes its decision. There is still enough time for the middle class to wake up. It must learn the lesson of the privatizations of the past two decades, which eroded their social safety net and pushed them to the brink of poverty. If all this is not enough, the Hadassah crisis is also example of the ramifications of turning medical care into a commodity. The middle class must see the desire to enact PMS as an attack on the last bulwark of the welfare state and thus refuse the government’s dangerous proposal. The cure for the middle class’ ailments is not in sectoral solutions based on money it no longer possess, but by stopping the government from embracing a policy of privatizing the health system, opting instead to strengthen it.