Labor Market and Inequality Workshop

(Hebrew) גם זה סטארטאפ חברתי… סטודנטים לכלכלה לומדים על אי שיוויון.
בנובמבר 2014 נפתח המחזור הראשון של התוכנית לכלכלנים חברתיים. 32 סטודנטים מאונ’ ת”א ומהאונ’ העברית לומדים סמינר שנתי בנושאי כלכלה וחברה בהנחיית מיטב המומחים בישראל ויבצעו פרקטיקום במוקדי חשיבה והשפעה במגזר הציבורי.

לומדים על אי שיווין