סטודנטים לכלכלה בתוכנית לכלכלנים חברתיים, ירושלים ות”א, 2015

Economic students, participants in Progressive Economists program, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *