התוכנית לפעילים מוניציפליים של המכללה מגיעה לחדרה, פרדס חנה וירושלים

תוכנית לפעילות ופעילי שכונות בעיר נפתחה בסוף יולי. 60 תושבים הגיעו למפגש הראשון. התוכנית תעסוק בלימוד של סוגיות חברתיות רלוונטיות לחיי התושבים, במטרה לייצר הבנה טובה יותר של השפעת המדיניות החברתית-כלכלית עליהם כקהילות ופרטים