חירייה עלו-חמרה

"מקצוע העבודה הסוציאלית מצהיר על כוונתוו לחולל שינוי באיכות חייהם של לקוחותיו. לאחר הקורסים וההכשרות שלקחתי במכללה החברתית-כלכלית למדתי שללא הבנת ההקשרים המערכתיים והמבניים של החברה הישראלית וביצוע פעולות לשינוי מדיניות, תפקודו של העובד הסוציאלי יהיה לקוי בחסר"