יוסף ברוך

"השתתפתי ב"קורס קואופרטיבים" של המכללה ולדעתי היא מקור המהפכה החברתית. התוכן שהמכללה מספקת נלמד במעט מאוד מקומות אחרים בצורה מובנית ומסודרת. המכללה עושה עבודת עומק של שינוי תודעה מתודעה פסיבית לתודעה אקטיבית."