תום דרומי חכים

"הצטרפתי למכללה בשנת 2011 דרך קורס הכשרת עמיתים ובימים אלו אני מעביר הרצאות בנושאים של קואופרטיבים וכלכלה בפני קבוצות שונות. המכללה היא בעלת תפקיד חשוב בשינוי חברתי בישראל ובהרחבת הידע הציבורי בנושאים חברתיים-כלכליים. תכנית העמיתים היא הזדמנות נפלאה עבורי להגיע עם רעיונות שאני מאמין בהם לקהלים שונים ומגוונים".