נפתחה התוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית בתהליכי התחדשות עירונית

תהליכי התחדשות עירונית מהווים הזדמנות להשבחת ערך הנכסים של התושבים, שיפור מצבם הכלכלי, שיפור איכות החיים וקידום חברתי של השכונה והשירותים הציבוריים בה. ביחד עם זאת, תהליך זה מזמן מורכבות רבה סביב סוגיות כגון: יחסי תושבים, צפיפות ומשכו הארוך של התהליך. בנוסף לכך, תהליכי התחדשות מתרחשים בשכונות בהן חיים תושבים המתמודדים עם מצוקות כלכליות ואחרות ועל כן קיים חשש לניצול לרעה של תושבים מוחלשים, פגיעה במרקם החברתי ואף הדרה של קבוצות אוכלוסייה והעתקת אזורי מצוקה מהשכונה למקום אחר.

התוכנית נועדדה להעניק למנהיגים קהילתיים בשכונות בחיפה העומדות בפני תהליכי התחדשות עירונית ידע בסיסי בתחום של תהליכי התחדשות עירונית בהיבטים תכנוניים, משפטיים וחברתיים. כמו כן, תעניק התוכנית כלים לגיבוש, פיתוח מנהיגות והתארגנות קהילתית לקידום תהליכי שינוי בקהילה.

התוכנית היא מכוונת-פעולה (action-oriented) ומשלבת הרצאות אקדמיות, סדנאות מיומנות, סיורים ולמידה בשטח. כל אחד ממפגשי הקורס הוא בן 4 שעות אקדמיות וכולל שני מרכיבים:

●הרצאה אקדמית ע"י מומחים בנושא השיעור שתועבר על-ידי מרצים מאוניברסיטת חיפה.

●סדנה לקידום מיומנויות שתועבר על-ידי מנחים ומנחות מטעם המכללה החברתית כלכלית.

התחדשות עירונית בראייה מכלילה ופיתוח התארגנות ומנהיגות קהילתית