רגע לפני הבחירות להסתדרות: מהן העמדות החברתיות של הציבור הישראלי?

80% מהציבור מעוניינים במידה רבה בוועד עובדים במקום עבודתם, בעוד שמרבית הציבור מטיל ספק ביכולתו של מחנה הימין להגן היטב על זכויות עובדים. מרבית הציבור מעדיף חינוך חינם מגיל אפס על פני תוכנית "נטו משפחה" שהוביל השר כחלון.

בסקר שערך מכון המחקר "פאנלס" לקראת כנס האחד במאי ה-2 של המכללה החברתית-כלכלית ועסק בשאלה "מיהו חברתי?", נבחנו עמדות הציבור במספר סוגיות מרכזיות הנוגעות לנושא. הסקר דגם כ-500 איש ואישה ומהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית. ממסקנותיו עולה כי מרבית הציבור (42%) היה מעדיף כי הממשלה תשקיע בתכנית לגנים ומעונות חינם מגיל אפס, על פני השקעה בתכנית ההטבות החדשה "נטו משפחה" (28%) שהוביל שר האוצר כחלון ואושרה בימים אלו במליאת הכנסת. עלותן של שתי התכניות דומה ועומדת על כ-4 מיליארד ש"ח.

העדפת הציבור להרחבת שירותים באה לידי ביטוי גם בשאלה "מהי הסוגיה החברתית החשובה ביותר עבורך?"

36% חשבו כי רמת השירותים החברתיים (חינוך, בריאות ורווחה) היא החשובה ביותר, בעוד 29% ציינו את מחירי הדיור, 25% את גובה השכר ותנאי העבודה ו9% בלבד את מחירי המזון.

עוד עולה מן הסקר כי קרוב למחצית מהציבור סבור כי למחנה המרכז אין אג'נדה מספיק ברורה ומובהקת בנושאים חברתיים-כלכליים, אל מול שיעור נמוך של 5% בלבד הבטוחים שיש בידי מפלגות המרכז אג'נדה ברורה.

מנגד סבור הציבור כי יש ביכולתו של מחנה המרכז (38%) להגן על זכויות עובדים בדומה ליכולתו של מחנה השמאל (37%), בעוד רק רבע מהציבור מאמין כי יש ביכולתו של מחנה הימין לעשות כן. אל מול הפקפוק ביכולתו של מחנה הימין להגן על זכויות עובדים, רוב מובהק של 80% מהציבור מעוניין ומכיר בחשיבותו הרבה של הקמת ועד עובדים במקום עבודתו, כאשר 9% בלבד מעוניינים במידה מועטה.


תוצאות אלו מעידות על השינוי העמוק שהתחולל בתפיסה הציבורית בהכרת חשיבותו של ועד עובדים, והן עולות בקנה אחד עם המגמה שנחשפה בסקר שנערך בשנה שעברה עבור המכללה ובו נמצא כי 89% מהציבור רואים בגל התאגדויות העובדים במשק צעד חיובי וכי  75% מהציבור סבורים שההתאגדויות מצמצמות פערים חברתיים.

שתי שאלות נוספות בסקר נגעו בנושא התוצרת והתעשייה המקומית אל מול ייבוא מוצרים מחו"ל. יותר משני שליש מהציבור אינו מאמין לטענה כי הפחתת המסים על ייבוא מוצרים תגולגל במלואה לצרכן, 19% בלבד סבורים כי ההפך הוא הנכון. 

אך האם הציבור יהיה מוכן לשלם יותר עבור מוצרים שנוצרו בארץ על ידי עובדים ישראליים? בשאלה זו נראה כי הציבור חלוק בדעתו וישנו יתרון קל בלבד בקרב אלו המוכנים לשלם יותר לתוצרת מקומית. ייתכן שממצאים דומים הם הסיבה לחידוש המסיבי של הקמפיין לקניית תוצרת כחול לבן מטעם משרד התעשייה והמסחר.