תגובת פדרציית המורים האמריקאית (AFT) והאגודה האמריקאית של הפרופסורים באוניברסיטאות (AAUP) להצעת ה"קוד האתי" האקדמי

 

פדרציית המורים האמריקאית, שהוקמה ב 1916, מייצגת כ-1.6 מליון מורים ואנשי מקצועות חינוך אחרים והיא מהארגונים המשפיעים ביותר בתחומי החינוך, העבודה המאורגנת והמדיניות החברתית בארה"ב. רנדי ווינגרטן, נשיאת הפדרציה, היא מהמנהיגות הפרוגרסיביות החשובות בארצות-הברית וכיהודיה המבקרת בישראל מספר פעמים בשנה – ממובילות המאבק נגד החרם על ישראל. פדרציית המורים, בהובלת ווינגרטן, היא שותפה של המכללה החברתית-כלכלית ומסייעת רבות לתכנית להכשרת מנהיגות עובדים. בשבוע שעבר חזרה לארץ המשלחת השנייה לארה"ב שהוציאה המכללה לסיור לימודי והכשרה בפעילות ובקמפיינים בהובלת ובאירוח פדרציית המורים.

וושינגטון – הצהרת נשיאת ה AFT, רנדי ויינגרטן, ונשיא ה AAUP, רודי פיכטנבאום, על ה"קוד האתי" האקדמי שממשלת ישראל שוקלת:

"ה'קוד האתי' שממשלת ישראל שוקלת למוסדות האקדמיים הוא איום לא רק על החופש האקדמי בישראל, אלא על מעמדה של ישראל כדמוקרטיה. אנו מצטרפים לקולגות שלנו, ראשי האוניברסיטאות הישראליות והתאחדות הסטודנטים הישראלית, בגינויו.

אף מחנך, בשום דרג אקדמי, בשום מקום בעולם, לא צריך לקבל הנחיות מבחוץ על מה לומר או כיצד לחשוב. הצעה כזו היא האנטיתזה של חשיבה ביקורתית ועקרונות דמוקרטיים. אנו קוראים לממשלת ישראל לדחות את הצעתו של שר החינוך נפתלי בנט. האוניברסיטאות הישראליות צריכות להישאר מקומות מקלט לסקרנות אינטלקטואלית וללימוד רציני, בלי ניסיון מצד המדינה לפקח או להגביל את עמדותיהם הפוליטיות של אנשי הסגל, או את יכולתם ללמד בחופשיות סטודנטים בתחומי התמחותם.

בעוד אנו מתנגדים לנסיונות להחרים אוניברסיטאות ישראליות, אנו מתנגדים גם להשתקת הדיון בהצעות החרם. לא משכנעים את מי שדעתו שונה על יתרונות העמדה שלך על ידי מניעת חופש הדיבור. מעבר לכך, הנסיונות לעשות זאת פוגעים בנורמות של החירות האינטלקטואלית, ומקשים מאד על ההגנה על התנגדויות להצעות לחרם. או שאתה מאמין בדמוקרטיה ובחופש הדיבור, או שלא. לכן הקוד המוצע, בסופו של דבר, פוגע מאוד בישראל בזירה הבינלאומית.

מסיבות אלה, אנו עומדים בסולידריות עם סטודנטים, סגל ומנהלי אוניברסיטאות המתנגדים להצעה הבלתי הולמת".

התגובה באתר ה AFT:

https://www.aft.org/press-release/aft-and-aaup-respond-academic-code-ethics-being-considered-israeli