מאמר תגובה לאיילת שקד

חודשיים חלפו מאז ששרת המשפטים איילת שקד פרסמה את משנתה הכלכלית במאמר מקיף בכתב העת ״השילוח״. מהי התשובה של הכוחות החברתיים למאמרה של שקד, ומה ניתן ללמוד ממנו על ההיערכות של הימין החדש לשינוי התודעתי האדיר שמתחולל בישראל בשנים האחרונות. מאמר מאת רמי הוד, מנכ״ל המכללה החברתית-כלכלית.

מוזמנים לקרוא ולשתף:

http://sea.org.il/he/%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93/