זכויות והתארגנויות עובדים

משתתפי קורס מארגני עובדים תל אביב
משתתפי קורס מארגני עובדים תל אביב

על מה התכנית?

שוק העבודה בישראל הפך בשנים האחרונות לפוגעני מדי כלפי עובדים רבים מדי. כ-40% מהשכירים בישראל מרוויחים עד שכר מינימום, 10% מהעובדים הם עובדי קבלן, 65% מהמשפחות העניות הינן משפחות עובדות והשכר נשחק בעוד יוקר המחיה עולה.

כתגובה לתופעות אלו, מתחולל בשנים האחרונות גל הולך ומתעצם של התאגדויות עובדים, כך שבחמש השנים האחרונות התאגדו בישראל מעל 100,000 עובדים. להתאגדויות עובדים ולמודעות גוברת לזכויות עובדים תפקיד מרכזי בתיקון שוק העבודה, צמצום פערי שכר וחלוקה הוגנת יותר של משאבים. מטרת התכנית להיכרות עם עולם העבודה והכשרת מארגני עובדים היא הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים להבנת המגמות בשוק העבודה בישראל, היכרות עם זכויות עובדים והכשרת פעילים חברתיים להתארגן ולארגן.

למי מתאים?

עובדים שרוצים ללמוד על זכויותיהם ולרכוש כלים למיצוי זכויות והתאגדות

פעילים חברתיים שרוצה ללמוד כיצד לאגד עובדים וללוות התארגנויות

מה כולל?

 • החלק הראשון עוסק בהיכרות עם עולם העבודה ועם מערך הזכויות העומד לרשותם של עובדים.
 • החלק השני מציג סוגיות משפטיות, כלכליות וחברתיות המרכיבות את עולם העבודה המאורגת.
 • החלק השלישי מוקדש לפעולה ויעניק כלים מעשיים להתאגדות ויזמות בתחום.

נושאי התכנית:

 • מדיניות חברתית-כלכלית בישראל והשפעותיה על שוק העבודה
 • קבוצות מוחלשות בשוק העבודה- תמונת מצב
 • היסטוריה של מאבקי עובדים בעולם ובישראל
 • מבט לעולם- המודל הסקנדינבי
 • זכויות עובדים: דיני עבודה וחוקי מגן
 • צעדים בהתארגנות עובדים
 • לובי ותקשורת
 • מפגשים עם מארגני עובדים ומנהיגי התארגנויות

איך הולך?

התכנית מורכבת מ-8-12 מפגשים המשלבים הרצאות, סדנאות ומפגשים עם מובילי שינוי בשוק העבודה.

התכנית המוצגת הינה מתווה בסיסי אשר ניתן לשנותו ולהתאימו למאפייניהם הייחודיים של הקבוצה.

מי מרצה ומנחה?

קורסים בתכנית שהתקיימו בעבר