טל ויינטראוב – סמנכ"לית תוכן ושיתופי פעולה

עוסקת שנים רבות בפיתוח תוכן ותכניות, בניהול ובפיתוח תהליכי הטמעה בארגונים חברתיים ובליווי והדרכה של קבוצות עמיתים ושל מנהלים וצוותי שטח, בעיקר בשדה החינוכי. בין השאר, הובילה את "תקווה ישראלית בחינוך", מיזם החינוך המשותף לבית הנשיא ולפורום דב לאוטמן למדיניות החינוך.