עו"ד בועז גור

"במהלך התואר הראשון קיבלתי את מלגת מפעל הפיס לחיילים מצטיינים משוחררים, וכך הגעתי לפעילות במכללה. כסטודנט צעיר שגילה עניין ראשוני בשינוי חברתי, המכללה העניקה לי כלים יקרי ערך להבין את המציאות החברתית ולפעול לתיקונה. במחאת קיץ 2011 הייתי ממקימי הפורום הצפוני של המאהלים- "החזית הצפונית", ובבחירות המוניציפליות האחרונות הובלתי את מערך המתנדבים בקהילה ובשכונות של תנועת 'חיים בחיפה'. במהלך השנים הללו, המשכתי לפעול במכללה ולרכז קורסים והכשרות, מתוך הבנה שרק עם חיבור יומיומי בין לימוד ועשייה ניתן להוביל לשינוי ברמה הארצית והמקומית"